11/24/2011

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ,ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(σε χαλαρούς μυς),ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ (πλάγια θέση, καθιστή, όρθια κ.α.),ΕΛΕΓΧΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Κ.Α.