11/14/2011

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ(ΟΣΦΥΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΗΜΙΣΠΟΝΔΥΛΟΣ, ΔΙΣΧΙΔΗΣ ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΜΥΕΛΙΑ).
ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΣ (ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ SCHEUERMANN ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CALVE).
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΓΚΟΙ ΤΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ, ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ, ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΙΣΚΙΤΙΣ κ.α.)