5/23/2012

ΤΑΜΕΙΑ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αγ. Κωνσταντίνου 16-Αθήνα-10241/Τηλ:210-5215000)
  • ΤΑΞΥ (Ακαδημίας 58 & Ιπποκράτους- Αθήνα- 10679/Τηλ: 210-3676800)
  • ΤΑΠΕΑΠ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

 1. ΟΓΑ( Πατησίων 30-Αθήνα- 10437/Τηλ: 213-1519182, 213-1519289)

 1. ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ- ΤΑΕ-ΤΣΑ)(Αγ. Κων/νου 5-Αθήνα- 10437/210-5274328, 210-5274306, 210-5274307, 210-5274376)
  • ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
  • ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΤΑΝΠΥ)

 1. ΤΑΥΤΕΚΩ
  • ΤΑΠ- ΗΣΑΠ(Πλ. Λουδοβίκου 1-Πειραιάς-18535/Τηλ: 210-3293541)
  • ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ(Άδμητου 17-Αθήνα-10446/Τηλ: 210-8216505)
  • ΤΑΠ-ΕΤΕ(΄Γ Σεπτεμβρίου 8-Αθήνα/Τηλ: 210-5234184)
  • ΤΑΠ-ΟΤΕ(ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ)(Απ. Παύλου 12-Μαρούσι-15123/Τηλ:210-8110500, 210-8110929)
  • ΟΑΠ-ΔΕΗ
  • ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
  • ΤΑΠ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡ. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
  • ΤΑΠ. ΤΡ. ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ


 1. ΟΠΑΔ(Μακεδονίας 8-Αθήν/Τηλ:210-8208800)
  • ΤΥΔΚΥ(Ηπείρου 38-Αθήνα/Τηλ:210-8809565, 210-8809574)
 
     6.   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ( Κ. Παλαιολόγου 15  Τ.Κ. 185 35 / Τηλ. 2104198200)
                 7.   ΕΤΑΑ( Αχαρνών 27-Αθήνα-10439/Τηλ: 210-8816911-17)


                             ΤΥΔΕ
                             ΤΣΜΕΔΕ(Κολοκοτρώνη 4-Αθήνα- 10561/Τηλ: 210-3740000)
                             ΤΣΑΥ
                             ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ(ΤΑΣ)
                               (Κάνιγγος 27-Αθήνα- 10562/Τηλ: 210-3807076, 210-3306722)
                             ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ(ΤΠΔΑ)
                                (Χαρ. Τρικούπη 34- Αθήνα- 10680/ Τηλ: 210-3619433)
                             ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ(ΤΠΔΠ)
                                (Ηρ. Πολυτεχνείου 47- Πειραιάς- 18535/Τηλ: 210-4226846, 
                                                                                 210-4175468, 210-4170662)
                             ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
    

 ΤΑΜΕΙΑ