1/01/2012

ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ

  1. ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΑΡΕΣΗ. Χαρακτηρίζεται από κινητική ανωμαλία στα κάτω και άνω άκρα.   (τα κάτω άκρα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό προσβεβλημένα). 
  2. ΔΙΠΛΗ ΗΜΙΠΑΡΕΣΗ Ή ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ. Χαρακτηρίζεται από κινητικές διαταραχές όλων των άκρων.
  3. ΗΜΙΠΑΡΕΣΗ. Χαρακτηρίζεται από μονόπλευρη κινητική διαταραχή.
  4. ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Σε αυτή την μορφή εμφανίζεται υπερκινητική δραστηριότητα.
  5. ΠΑΡΑΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ (ατονική- αστατική μορφή). Η μορφή αυτή από μυϊκή υποτονία.