1/01/2012

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ (Ε.Π.)

      Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Π. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΥΪ ΚΟ ΤΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΝ ΜΥΪΚΗ ΒΡΑΧΥΝΣΗ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  Κ.Α.