1/01/2012

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (Ε.Π.) ?

     Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ (ΣΤΑΣΗ) ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ

  1. ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΑΡΕΣΗ. Χαρακτηρίζεται από κινητική ανωμαλία στα κάτω και άνω άκρα.   (τα κάτω άκρα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό προσβεβλημένα). 
  2. ΔΙΠΛΗ ΗΜΙΠΑΡΕΣΗ Ή ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ. Χαρακτηρίζεται από κινητικές διαταραχές όλων των άκρων.
  3. ΗΜΙΠΑΡΕΣΗ. Χαρακτηρίζεται από μονόπλευρη κινητική διαταραχή.
  4. ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Σε αυτή την μορφή εμφανίζεται υπερκινητική δραστηριότητα.
  5. ΠΑΡΑΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ (ατονική- αστατική μορφή). Η μορφή αυτή από μυϊκή υποτονία.  
Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Π. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΜΥΪΚΟ ΤΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΝ ΜΥΪΚΗ ΒΡΑΧΥΝΣΗ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ  Κ.Α.